19th Ave New York, NY 95822, USA

Yağdan Su Ayırma (Kurutma)

Su; bazı yağlar içinde olsa dahi belirli bir değerin üzerine çıkması, yağın yapısı ve performansını negatif yönde etkiler.

Değişik yağ ve sistemlerin suya maruz kalmaları (havadan veya sistem arızalarından) makinelere ve ekipmanlarına telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir.

  • Endüstriyel tesiste Toros özel depolarında
  • Çalışan endüstriyel tesislerde sistem devreden çıkarılmadan
  • Varil/IBC içinde (endüstriyel tesiste veya Toros tesislerinde)
  • Ölçüm ve Raporlama
  1. Filtreler yardımı ile (Satış-Kira-Servis)
    1. Su Tutucu Filtreler
  1. Isı ve Vakum Altında (Satış-Kira-Servis)